Administrație Publică

Hotărârea nr.5 din data de 18.01.2023

ianuarie 25, 2023

Privind înființarea punctului de lucru pentru SC Transport Urban Sinaia SRL, în Orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.26B

Având în vedere :

  • Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.221/18.01.2023;
  • Raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control înregistrat cu nr. 222/ 18.01.2023, prin care se supune spre analiză și aprobare de către Consilul Local Sinaia, înființarea punctului de lucru pentru SC Transport Urban Sinaia SRL la adresa B-dul Carol I, nr.26B, întrucât prezenta hotărâre este necesara la Oficiul Registrului Comerțului Prahova pentru a declara punctul de lucru și desfășurarea activității în condiții legale;
  • Solicitarea SC Transport Urban Sinaia SRL, înregistrată la Primaria Sinaia cu nr.1453/17.01.2023;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În conformitate cu:

  • HCL 9/ 26.02.2007, prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;
  • HCL 1/ 25.01.2008, privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și transport persoane pe cablu;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.d) coroborat cu art. 139, alin.(3), lit.g) și art.196, alin. (1), lit.a), din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1.  Aprobă înființarea punctului de lucru pentru SC Transport Urban Sinaia SRL, în orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.26B, pentru desfășurarea activității prevazută în codul CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a. .

Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către SC Transport Urban Sinaia SRL.

Art.3. Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.5 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 25, 2023

Comments are closed.