Administrație Publică

Anunț ședință ordinară a Consiliului Local al Orașului Sinaia din data de 06.02.2023 ora 16:00

februarie 2, 2023

Luni, 06 februarie 2023 ora 16,00  va avea loc ședința ordinară  a Consiliului Local al Orașului Sinaia, care se va desfășura în sala de sedințe a Consiliului local, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din lunile noiembrie și decembrie 2022;

      – Prezintă dna secretar general Beatrice-Eugenia Rădulescu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;

     – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru SC. Sinaia Forever SRL;

    – Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024;

    – Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public ”Programul rabla local”;

   – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia și al  serviciilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia;

   – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, Calea București nr. 47 A, D+P, având număr cadastral 25459-C1, către U.G;

     – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – ridicare restricție de construire și schimbarea destinației teren(s=4000 mp) din zona locuinte si funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere si turism – ”LT” in zona institutii si servicii ”IS” si stabilire indicatori urbanistici pentru construire hotel /aparthotel (Sstud=7778 mp) Oras Sinaia, NC 25220 (tarla T 18, parcela Cc 131/11b), str. Calea Codrului (NC 24786) ;

     – Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Constantin Marcoci, Calin Milos, Arieșan Aurora, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local asupra terenului pădure în suprafața de 3256 mp. situat in intravilanul orașului Sinaia, str. Soimului nr. 34 tarla 1, parcela 131/10, 131/11a, nr. cad. 25369, CF nr. 25369;

   – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local asupra imobilului monument istoric situat în Sinaia,str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI),nr. cad. 750-C1 și 750,CF nr. 25281,jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”,cod PH-II-m-B-16681;

   – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL. nr. 258/19.12.2022 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de  30 mp. situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5A, lot 2;

     – Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Constantin Marcoci, Calin Milos, Istrate Iuliana,  consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de selecție a administratorului SC. Sinaia Forever SRL;

   – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4(lista bunurilor de retur) la contractul nr. 2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului  de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC. Transport Urban SRL;

   – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind necesitatea angajării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în dosarul civil nr. 21/105/2023 aflat pe rolul Tribunalului Prahova – Secția I Civila, pentru Spitalul orașenesc Sinaia;

   – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria orașului Sinaia, Consiliul Local Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac;

   – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Sinaia;

   – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Spitalului Orășenesc Sinaia

   – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile martie – decembrie 2023;

   – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 1 la HCL. nr.2/18.01.2023 referitoare la calendarul de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile martie – decembrie 2023;

   – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență – 2023;

   – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale pe anul 2023;

   – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local, pentru anul 2023 pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

   – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați ai Primăriei orașului Sinaia.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 2, 2023

Comments are closed.