Administrație Publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de ȘEF BIROU – BIROU INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII organizat în data de 14 februarie 2023

februarie 2, 2023

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică  pentru care candideaza Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Dosar nr.2067/26.01.2023 Șef Birou – Birou Investiții și Achiziții Primăria Sinaia ADMIS
  • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 14.02.2023, ora 11,00  la sediul Primăriei Sinaia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Olaru Isabela,inspector Serv.Buget și Resurse Umane.
  • Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se  numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008.
  • Afişat astăzi,  02 februarie  2023, ora 15.00  la sediul  și pe site-ul Primăriei Sinaia.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 2, 2023

Comments are closed.