Administrație Publică

Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local Sinaia din 06.02.2023

februarie 3, 2023

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din lunile noiembrie si decembrie 2022;

– Prezintă dna secretar general Beatrice-Eugenia Radulescu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru SC. Sinaia Forever SRL;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public ”Programul rabla local”;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea si aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia si al  serviciilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului situat in Sinaia, Calea București nr. 47 A, D+P, având numar cadastral 25459-C1, către Ursache Georgeta;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – ridicare restricție de construire si schimbarea destinației teren(s=4000 mp) din zona locuinte si funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere si turism – ”LT” in zona institutii si servicii ”IS” si stabilire indicatori urbanistici pentru construire hotel /aparthotel (Sstud=7778 mp) Oras Sinaia, NC 25220 (tarla T 18, parcela Cc 131/11b), str. Calea Codrului (NC 24786) ;

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Constantin Marcoci, Calin Milos, Ariesan Aurora, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune a Consiliului Local asupra terenului pădure in suprafata de 3256 mp. situat in intravilanul orasului Sinaia, str. Soimului nr. 34 tarla 1, parcela 131/10, 131/11a, nr. cad. 25369, CF nr. 25369;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local asupra imobilului monument istoric situat în Sinaia,str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI),nr. cad. 750-C1 și 750,CF nr. 25281,jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”,cod PH-II-m-B-16681;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL. nr. 258/19.12.2022 privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de  30 mp. situat in Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5A, lot 2;

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Constantin Marcoci, Calin Milos, Istrate Iuliana,  consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de selecție a administratorului SC. Sinaia Forever SRL;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4(lista bunurilor de retur) la contractul nr. 2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului  de transport pe cablu in orasul Sinaia,catre SC. Transport Urban SRL;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind necesitatea angajarii de servicii juridice de consultanță, asistență si reprezentare in dosarul civil nr. 21/105/2023 aflat pe rolul Tribunalului Prahova – Sectia I Civila, pentru Spitalul orasenesc Sinaia;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionării de servicii juridice de consultanță, de asistență si/sau de reprezentare de catre Orasul Sinaia, Primaria orasului Sinaia, Consiliul Local Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, apărări sau căi de atac;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Sinaia;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Spitalului Orașenesc Sinaia

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activitati/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile martie – decembrie 2023;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexei 1 la HCL. nr.2/18.01.2023 referitoare la calendarul de competitii si activitati de pregatire pe sectii organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile martie – decembrie 2023;

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionării situațiilor de urgență – 2023;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale pe anul 2023;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local, pentru anul 2023 pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati ai Primariei orasului Sinaia.

VLAD OPREA

Primarul orasului Sinaia

Last modified: februarie 3, 2023

Comments are closed.