Administrație Publică

Hotărârea nr.15 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 294 din 30.01.2023 întocmit de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, prin care propune neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681;

– Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 295 /30.01.2023;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Văzând cererea nr. 1523/18.01.2023 a S.C. WAGNER GRUP S.R.L., prin care solicită exercitarea dreptul de  preemțiune  pentru  imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681;

Având în vedere adresa nr. 32/12.01.2023 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova,  prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autoritățile publice locale, pentru  imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681;

În conformitate cu  art. 4, alin. (4) și alin.(8), art. 36, alin (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. f) coroborat cu art. 139 alin.(2) și art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu își exercită dreptul de preemțiune pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp, suprafață construită desfășurată 1321 mp, suprafață utilă 833,05 mp, regim de înalțime S+P+5E și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681, la prețul de 525.000 euro;

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.15 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.