Administrație Publică

Hotărârea nr.18 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

 

Privind modificarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL

Consiliul Local al Orașului Sinaia, Județ Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.200/16.01.2023;

– Raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control înregistrat cu nr. 201/16.01.2023, prin care se supune spre analiză și aprobare de către Consiliul Local Sinaia, restituirea a trei tunuri de zăpadă marca Vega Plus de la SC Transport Urban Sinaia SRL către Primăria Sinaia, pe bază de proces-verbal și actualizarea anexei 4 la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

 • 92/ 10.04.2007, a serviciilor de transport public local și Ordinul 353/ 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport public local de călători;
 • HCL 9/ 26.02.2007, prin care s-a aprobat înființarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;
 • HCL 1/ 25.01.2008, privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și transport persoane pe cablu;
 • HCL 65/2022 – privind modificarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL și HCL 84/2011;

În conformitate cu art. 324, alin.(5), lit.a) coraborat cu art.287, din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c) și d), alin.(7), lit.n), coroborat cu art. 139, alin.(1), și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1.  – Aprobă modificarea anexei 4 – Lista bunurilor de retur, pct.6 – la contractul nr.2032/26.01.2008 privind delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL, prin excluderea din această anexă a tunurilor de zăpadă marca Vega Plus. Anexa 4 va avea următorul cuprins:

“Anexa 4:

 1. Telegondolă tip 8MGD DOPPELMAYR (telegondola monocablu detașabilă cu cabine de 8 locuri) cu numarul de fabricație WAA0001256/2007 (proces verbal predare-primire nr.26452/20.12.2006) – HCL1/2008;
 2. Telescaun cu 4 locuri, acoperit, debraiabil (BUBBLE), CD 4 LEITNER (proces-verbal nr. 29631/ 21.12.2010) – HCL240/2010;
 3. Terenul în suprafață de 2525 mp domeniu public, identificat conform HCL 45/29.04.2015 necesar pentru realizarea de către SC Transport Urban Sinaia SRL a obiectivului de investiții de interes public local Telegondola Sinaia – Tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica (proces verbal predare-primire nr. 26527/ 05.10.2015) – HCL40/2015;
 4. Terenul în suprafață de 3618,09 mp, amplasament golul alpin din Munții Bucegi, Valea Soarelui, tarla 2, parcela 9 necesar pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public local – Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, Județ Prahova (proces verbal predare-primire nr. 34689/15.11.2019) – HCL155/2019;
 5. Instalație pe cablu Mini Teleschi tip 1730 SunKid (proces verbal predare-primire nr. 29077/13.12.2010) – HCL237/2010;
 6. Snowmobil Yamaha RS Viking Prof (proces verbal predare-primire nr.4688/12.02.2014) – HCL84/2011;
 7. Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Prinoth Everest Epp40146 (proces verbal predare-primire nr.12317/07.06.2011) – HCL84/2011;
 8. Instalație de înzapezit artificial – Partia Noua (proces verbal predare-primire nr.2524/28.01.2013) – HCL160/2012;
 9. Rezervor subteran de motorină 5mc (proces verbal predare-primire nr.2524/28.01.2013) – HCL160/2012;
 10. Mașină de întreținere a zapezii Ratrak Kassbohrer Pistenbull PB 300 Polar (proces verbal predare-primire nr.4323/ 14.02.2013) – HCL2/2013;
 11. Garaj echipamente de întreținere pârtie în Valea Soarelui (contract de comodat nr. 26264/ 19.11.2013 si proces verbal predare-primire) – HCL143/2013;
 12. Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Prinoth Everest Power Standard EPS 60864 (proces verbal predare-primire nr.2789/ 29.01.2016) – HCL174/2015;
 13. Imobil birouri în cadrul stației inferioare Telegondola (Cota 998) – Aleea Telegondolei, nr.5 (contract de comodat nr.499/16.05.2016 inregistrat cu nr. 13498/19.05.2019) – HCL193/2015.
 14. Sistem de securitate/ alarmare la efracție, supraveghere video și control acces pentru domeniul schiabil compus din:
 • Sistem de supraveghere IP Profesional;
 • Sistem de alarmare la efracție pentru 3 casierii;
 • Sistem control acces la 3 casierii, (proces verbal predare-primire nr.2710/ 31.01.2017) – HCL167/2016;
 1.  Instalație automată de înzapezit artificial – Valea Soarelui (proces verbal predare-primire nr.2709/ 31.01.2017) – HCL175/2015;
 2. Terenul în suprafață de 4.224,33 mp, amplasament: Munții Bucegi, tarla 2, parcela 92 – zona Şaua Călugărului necesar pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public local – Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din Staţiunea Sinaia, Județ Prahova (proces verbal predare-primire nr. 15491/2021) ;
 3. Terenul în suprafață de 25.838,67 mp, amplasament golul alpin din Munții Bucegi, zona Vânturiş – Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000, necesar pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public local – Construire instalație de transport pe cablu tip Telescaun Piatra Arsă, Telescaun Furnica, Telescaun Valea Dorului (proces verbal predare-primire nr.15491/2021);
 4. Staţie captare “Pescărie” cu nr. de inventar înregistrat la Primaria Sinaia:1200616 (proces verbal de predare-primire nr. 18949/2021).

ART.2. – Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament  Monitorizare și Control, Serviciul Buget şi SC Transport Urban Sinaia SRL.

ART.3. Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.18 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.