Administrație Publică

Minuta ședinței ordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 06 februarie 2023

februarie 14, 2023

Încheiată astăzi, 09 februarie 2023 în urma ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 06 februarie 2023

           În data de 06 februarie 2023 orele 16,00 a avut loc ședința ordinara   a Consiliului local Sinaia care s-a desfășurat în sala de ședinte a Primăriei orașului Sinaia, la care au participat 15 consilieri din  cei 17 consilieri aleși.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl.  Cons. Remus David.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi,  s-au  adoptat următoarele hotărâri:

– Hotărârea Consiliului Local nr. 7/06.02.2023 privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru SC. Sinaia Forever SRL, adoptata cu 14 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 8/06.02.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, adoptată cu 13 voturi ”pentru” și ”o abținere”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 9/06.02.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024  adoptata cu 14 voturi  ”pentru” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 10/06.02.2023 privind  aprobarea instituirii Programului multianual de interes public ”Programul rabla local”, adoptată cu 14 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 11/06.02.2023 privind modificarea si aprobarea  statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia si al  serviciilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia, adoptată cu 14 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 12/06.02.2023 privind  vânzarea  apartamentului situat în Sinaia, Calea București nr. 47 A, D+P, având număr cadastral  25459-C1, către Ursache Georgeta, adoptată cu 14 voturi ”pentru” și ”o abținere”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 13/06.02.2023 privind  Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – ridicare restricție de construire și schimbarea destinației teren(s=4000 mp) din zona locuinte si funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere si turism – ”LT” in zona institutii si servicii ”IS” si stabilire indicatori  urbanistici pentru construire hotel /aparthotel (Sstud=7778 mp) Oras Sinaia, NC 25220 (tarla T 18, parcela Cc 131/11b), str. Calea Codrului (NC 24786), adoptată cu 11 voturi ”pentru” si  4 ”abtineri”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 14/06.02.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local asupra terenului pădure în suprafață de 3256 mp. situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Șoimului nr. 34 tarla 1, parcela 131/10, 131/11a, nr. cad. 25369, CF nr. 25369, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 15/06.02.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local asupra imobilului  monument istoric situat în Sinaia,str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI),nr. cad. 750-C1 și 750,CF nr. 25281,jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”,cod PH-II-m-B-16681, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 16/06.02.2023 privind modificarea  art. 5 din HCL.  nr. 258/19.12.2022 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de  30 mp. situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5A, lot 2, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 17/06.02.2023 privind completarea actului constitutiv al SC. Sinaia Forever SRL prin introducerea  procedurii de selecție a administratorului  SC. Sinaia Forever SRL, adoptată cu 10 voturi ”pentru” și 5 ”abțineri”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 18/06.02.2023 privind modificarea anexei 4(lista bunurilor de retur) la contractul nr. 2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului  de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC. Transport Urban SRL, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 19/06.02.2023 privind necesitatea  angajării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în dosarul civil nr. 21/105/2023 aflat pe rolul Tribunalului Prahova – Secția I Civila, pentru Spitalul orășenesc Sinaia, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 20/06.02.2023 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria orașului Sinaia, Consiliul Local Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, adoptată cu 11 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 21/06.02.2023 privind aprobarea structurii organizatorice a  Spitalului Orășenesc Sinaia, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 22/06.02.2023 privind aprobarea organigramei Spitalului Orășenesc Sinaia, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 23/06.02.2023 privind aprobarea calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile martie – decembrie 2023, adoptată cu 12 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă”, nu votează directorul Centrului Cultural Carmen Sylva;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 24/06.02.2023 privind modificarea și completarea anexei 1 la HCL. nr.2/18.01.2023 referitoare la calendarul de competiții și activități de pregătire pe secții organizate  de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile martie – decembrie 2023, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 25/06.02.2023 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență – 2023, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 26/06.02.2023 privind  aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale pe anul 2023, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 27/06.02.2023 privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes  local, pentru anul 2023 pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul  minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 28/06.02.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 181 din 18.08.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97 din 06.05.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.  98/25.06.2021 privind  completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/17.02.2020 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 158/28.08.2018 privind  aprobarea proiectului ”Sinaia 3.0 Educație.Social.Mobilitate” și a indicatorilor tehnico-economici, adoptată cu 14 voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 29/06.02.2023 privind completarea anexei 1 la HCL. Nr. 76/21.04.2022, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 30/06.02.2023 privind modificarea  art.1 și completarea anexei 1 din HCL. Nr.  77/21.04.2022, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 31/06.02.2023 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanta și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, adoptată cu 10 voturi ”pentru” și 5 ”abțineri”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 32/06.02.2023 privind completarea anexei cu bunurile de retur la Contractul nr.20383/2010 încheiat între Orașul Sinaia și SC. Sinaia Forever SRL de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia cu Automăturătoare multifuncțională, adoptată cu 15 voturi ”pentru”.

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.