Administrație Publică

Rezultatul probei – interviu Concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou – Birou Investiții și Achiziții din data de 14 februarie 2023

februarie 14, 2023

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.b) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcția publică Punctajul probei interviu

 

 

Rezultatul probei

interviu

 

1 Dosar nr.2067/26.01.2023 Șef birou – Birou Investiții și Achiziții 97,8 puncte Admis
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Olaru Isabela,inspector Serv.Buget și Resurse Umane.

Afișat astăzi, 14 februarie  2023 , ora 15,30 , la sediul și pe site-ul Primăriei Sinaia.

Vezi rezultatul  în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.