Administrație Publică

Anunț consultare publica PUZ Aleea Telegondolei

februarie 15, 2023

În conformitate cu  dispozițiile articolului 7, alineatul 2, Secțiunea 1 din Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Comisia de Dezvoltare Urbană, Servicii Publice, Evenimente  propune spre  dezbatere publică  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – extindere intravilan (S=17854,40 mp), stabilire zone și subzone funcționale “ IS” și “CC” , stabilire indicatori de urbanism și regim de ȋnălțime ȋn vederea  construirii : 1. parcare publică supraetajată cu spații comerciale; 2.construire hotel-nr.cadastral 21317; 3.construire hotel –nr.cadastral 21294;(S studiată =29863,40 mp), Oraş Sinaia, Aleea Telegondolei nr.2, zona statie inferioară telegondolă, NC 21317 (tarla T16, parcela Cc121), NC 21294 (tarla T16, parcela Cc122), NC 23798 (tarla T16, parcela Cc121), NC 23857 (tarla T16, parcela Cc121), NC 21315 (tarla T16, parcela Cc121), NC 23856 (tarla T16, parcela Cc121), NC 24817(tarla T31, parcela Cc1), NC 22938(tarla T16, parcela Cc121/1), NC 23403 (tarla T16, parcela Cc123, Cc124), NC 24747 (tarla – , parcela Dr-), NC 24786(tarla -, parcela Dr-), NC 25364(tarla – , parcela Dr-/ Aleea Telegondolei), tarla T16, parcela P122, P121, proiect însoțit de Referatul de Aprobare nr.456/13.02.2023, de Raportul de specialitate nr.457/13.02.2023 și de  Avizul unic nr.2749 din 08.12.2022 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova.

          Proiectul  de hotărâre urmează să fie supus spre aprobarea Consiliului Local al orașului Sinaia după data de 28 martie 2023. El  a fost publicat în data de 15.02.2023  pe site-ul  Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei din Bdul Carol I nr. 47. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax  la nr. 0244/314509,  în termen de 10 zile calendaristice de la afișare, respectiv până la data de  24.02.2023, conform articolului 7, alineatul 4, Secțiunea 1, din cadrul aceleiași Legi nr. 52/2003.  

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 27, 2023

Comments are closed.