Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 21.12.2022

februarie 20, 2023

Încheiat astăzi 21 decembrie 2022, orele 13,30 în ședință extraordinară de îndată  a Consiliului Local al orașului Sinaia, convocată de Primarul orașului Sinaia în baza dispoziției nr. 325/21.12.2022, care  s-a desfășurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al orașului,  face apelul nominal al consilierilor.   Rezultă că, la lucrările ședinței sunt prezenți 15 consilieri din  cei 17 consilieri aleși. Lipsesc motivat dl. cons. Pavel Georgini și dl. cons. Vasile Gheorghe.

Prezența consilierilor la ședință s-a asigurat prin invitație scrisă în care s-au nominalizat: data, ora și locul ținerii ședinței, precum și ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimar oraș Sinaia,  d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu secretarul general al  orașului Sinaia, dna. Avramescu Irina, șef Serviciu Politici Publice, dl. Dumitrache Daniel inspector în cadrul Serviciului Politici Publice și d-na. Popescu Maria, inspector  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, care asigură secretariatul ședinței.

Dl. primar Vlad Oprea deschide lucrările ședinței și îl invită pe dl. Cons. Remus David, președinte de ședință, să preia lucrările acesteia.

Președintele de ședință  arată că, pe ordinea de zi este un singur punct, respectiv Proiectul de hotărâre privind participarea orașului Sinaia în parteneriat cu Județul Prahova și unități administrative din cadrul județului la implementarea proiectului ”VELO Valahia” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Supune  aprobării ordinea de zi care se votează cu 15 voturi ”pentru”.

Dl. primar   arată că, a convocat ședința de îndată de astăzi pentru că au venit clarificări referitoare  la parteneriatul încheiat între UAT Sinaia cu Județul Prahova și unități administrative din cadrul județului Prahova pentru implementarea proiectului ”Velo Valahia” finanțat din PNRR., aprobat de Consiliul local prin HCL. nr. 250/2022,  proiect care nu implică financiar orașul Sinaia.

Întrucât nu  mai sunt intervenții pe marginea acestui proiect, supus  aprobării, proiectul sus menționat se adopta în unanimitate.

Președintele de ședință,   le mulțumește celor prezenți pentru participare și le urează membrilor consiliului, Crăciun Fericit. Declară închise lucrările ședinței de astăzi la ora 12,20.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2023

Comments are closed.