Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 29.12.2022

februarie 20, 2023

Încheiat astăzi 29 decembrie 2022, orele 14,00 în ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia, convocată de Primarul orașului Sinaia în baza dispoziției nr. 341/29.12.2022, care  s-a desfășurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

Întrucât Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al orașului, este în concediu de odihna, dna. Nedelcu Ioana, consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Locală care îi ține locul, face apelul nominal al consilierilor.   Rezultă că, la lucrările ședinței sunt prezenți 14 consilieri din  cei 17 consilieri aleși. Lipsesc motivat dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Gheorghe Bădăran și dna. Cons. Georgiana Crețu.

Prezența consilierilor la ședință s-a asigurat prin invitație scrisă în care s-au nominalizat: data, ora și locul ținerii ședinței, precum și ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administrator public oraș Sinaia,  d-na. Nedelcu Ioana, consilier juridic care tine locul secretarului general,  dl. Dumitrache Daniel, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice și d-na. Popescu Maria, inspector  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, care asigură secretariatul ședinței.

Dl. primar Vlad Oprea deschide lucrările ședinței și îl invită pe dl. Cons. Remus David, președinte de ședință, să preia lucrările acesteia.

Președintele de ședință  arată că pe ordinea de zi a ședinței de astăzi este un singur proiect de hotărâre, respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public și a devizului general estimativ pentru proiectul ”Creșterea  eficienței energetice și a gestionarii inteligente a energiei pentru  iluminatul public Sinaia – Etapa a 2-a”, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Supune  aprobării ordinea de zi, care se votează în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la proiectul de hotărâre  sus menționat  și se da cuvântul dlui primar ca sa-l prezinte.

Dl. primar  arată că este vorba despre un proiect privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public care trebuie depus astăzi deoarece prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor s-a deschis aceasta axa de iluminat public  pentru doua zile. În proiect au fost prinse majoritatea străzilor  din Platoul Izvor și Cartierul Izvor care nu au fost cuprinse în niciun proiect cu finanțare pentru corpuri de iluminat. Este vorba despre un număr de 6 străzi, respectiv str. Căprioarei, str. Amurgului, Calea Moroieni, str. Platoul Izvor, str. Stânjeneilor și str. Zgărburei. Prin acest proiect se vor monta 18 corpuri de iluminat cu LED pe stâlpii proiectați și se vor  înlocui un număr de 116 lămpi cu led.

Dl. cons. Miloș Călin întreabă  de ce devizul care a fost făcut în luna august nu a fost înaintat membrilor Consiliului local ca sa-l studieze din timp.

Dl. primar  menționează ca axa s-a deschis astăzi pe fondul de mediu și noroc ca s-a făcut acest proiect și că sunt luate toate avizele de la Electrica pentru că, altfel, nu era timp necesar ca sa fie depus în termen.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adopta în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

Președintele de ședință,   le mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței de astăzi la ora 14,10.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2023

Comments are closed.