Administrație Publică

Proces verbal şedinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local al oraşului Sinaia din data de 16.12.2022

februarie 20, 2023

Încheiat astăzi 16 decembrie 2022, orele 12,00 în şedinţa extraordinară  de indata a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 315/16.12.2022, care  s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor.   Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi toti cei 17 consilieri alesi.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, dna. Pista Corina, consilier cabinet viceprimar, dl Daniel Dumitrache, inspector in cadrul Serviciului Politici Publice și d-na. Popescu Maria, inspector  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl. primar Vlad Oprea deschide lucrarile sedintei și il invita pedl. Cons. Remus David, presedinte de sedinta sa preia lucrarile acesteia.

Presedintele de sedinta  arata ca pe ordinea de zi este inscris un singur punct, respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a parteneriatului  si a cheltuielilor legate de proiectul ”Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Orășenesc Sinaia”, initiat de dl. Primar Vlad Oprea.

Supune  aprobarii ordinea de zi care se voteaza in unanimitate. Da cuvantul dlui primar Vlad Oprea ca sa sustina acest proiect.

Dl. primar Vlad Oprea  arata ca, a convocat sedinta de astazi pentru ca exista o oportunitate de a depune un proiect pentru a cumpara cateva noi echipamente pentru Spitalul Sinaia si termenul limita de depunere este astazi, ora 16,00. Ii intreaba pe cei prezenti daca au intrebari pe marginea acestui proiect?

Dl. cons. Pavel Georgini  solicita explicatii deoarece nu a  inteles ce voteaza.

Dl.Primar precizeaza ca este vorba de un proiect pe fonduri europene pentru echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Orășenesc Sinaia” care se finanteaza din PNRR. Valoarea lui este de 3.286.000 lei si contributia orasului este de 350.000 lei.

Intrucât nu mai  sunt întrebări, supus la vot proiectul de hotarare sus mentionat se adopta in unanimitate.

Dl. cons. Pavel Georgini  pune in discutie situatia chiriasilor din blocul situat in str. Piscul Cainelui care sunt in vârsta si sunt disperați că nu au caldura de aprox. o luna.

Dl. viceprimar Gheorghe Bădăran   cunoaste situatia, s-au facut ceva reparatii la centrala termica dar nu suficient.

Dl. primar  arata ca se va rezolva situatia prin schimbarea centralei termice.

În încheiere  aduce la cunostinta membrilor Consiliului local că luni, 19 decembrie 2022 va fi sedinta extraordinara cu prezența fizica la sediul primariei. Ii invita pe membrii Consiliului local la concertul extraordinar al Filarmonicii din Bucuresti care se va tine duminica, 18 decembrie 2022 la Casinoul din Sinaia

Președintele de ședință,   le mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței de astăzi la ora 12,10.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

 

Last modified: februarie 20, 2023

Comments are closed.