Administrație Publică

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul organizat în data de 27 februarie 2023 pentru ocuparea pe perioada determinată a funcțiilor contractuale din cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment Proiecte Europene de : – inspector de specialitate gradul I – 2 posturi și – inspector de specialitate gradul IA – 1 post

februarie 21, 2023

Având în vedere prevederile art.36 alin.(1)  din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere :

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Rezultatul selecției

dosarelor

motivul respingerii dosarului
–        Pentru funcțiile  de inspector de specialitate gradul I
1. Dosar nr.3884/13.02.2023 ADMIS
2. Dosar nr.4255/16.02.2023 ADMIS
3. Dosar nr.4269/16.02.2023 ADMIS
4. Dosar nr.4415/17.02.2023 ADMIS
–        Pentru funcția  de inspector de specialitate gradul IA
nu s-a înscris nici un candidat
 

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 27.02.2020, ora 11,00  la sediul Primăriei Sinaia

  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afișare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor,Olaru Isabela .

Afișat astăzi, 21 februarie  2023, ora 16,00  la sediul și pe site-ul Primăriei Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 21, 2023

Comments are closed.