Administrație Publică

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea celor 2 funcții contractuale de inspector de specialitate gradul I în cadrul Compartimentului de Proiecte Europene – Serviciul Politici Publice din data de 27 februarie 2023

februarie 27, 2023

Având în vedere prevederile art.47 alin.(3) din  Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise : 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia contractuala Rezultatul probei scrise
1. Dosar nr.3884/13.02.2023 inspector de specialitate gradul I RESPINS– 23,5  puncte
2 Dosar nr.4255/16.02.2023 inspector de specialitate gradul I ADMIS – 72,5 puncte
3 Dosar nr.4269/16.02.2023 inspector de specialitate gradul I RESPINS – 18 puncte
4 Dosar nr.4415/17.02.2023 inspector de specialitate gradul I RESPINS–39,34 puncte
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 01 martie  2023, ora 12,00, la sediul Primariei Sinaia
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela .
  • Afişat astăzi,  27 februarie  2023 , ora 17,00 , la sediul și pe site-ul  Primariei Sinaia.

Secretar,
Olaru Isabela
Inspector Serviciul Buget si Resurse Umane

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: februarie 27, 2023

Comments are closed.