Administrație Publică

Rezultatul contestației depusă la proba scrisă la concursul organizat în data de 27 februarie 2023 pentru ocuparea funcțiilor contractuale de inspector de specialitate gradul I în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment Proiecte Europene al Primăriei orașului Sinaia

martie 1, 2023

În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de soluționare a contestațiilor comunică rezultatul contestației la proba scrisă, depusă cu nr.5447/28.02.2023:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs punctajul obținut în urma recorectării lucrării Rezultatul contestației
1. Dosar nr.4415/17.02.2023 44,34 RESPINSĂ
  • Afişat astăzi,  01 martie  2023 , ora 16,00 , La sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Secretar,
Olaru Isabela
Inspector Serviciul Buget si Resurse Umane

Vezi rezultatul contestației în format pdf AICI

Last modified: martie 1, 2023

Comments are closed.