Administrație Publică

Anunț ședință ordinară a Consiliului Local al Orașului Sinaia din data de 07 martie 2023 ora 16:00

martie 6, 2023

Marți, 07 martie 2023 ora 16,00  va avea loc ședința ordinară  a Consiliului Local al Orașului Sinaia, care se va desfășura in sala de sedinte a Consiliului local, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din lunile ianuarie si februarie 2023;

– Prezintă dna secretar general Beatrice-Eugenia Rădulescu

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru SC. Transport Urban Sinaia SRL;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind anularea sumelor provenite din amenzi prescrise, a obligațiilor fiscale datorate de persoane juridice radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și a sumelor prescrise la 31.12.2022;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor ”Congresul Mondial de dans social – WSDC – Sinaia, Editia I si Prime Grand Prix editia a II-a”;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Festivalul de teatru pentru liceeni ”Primavera”;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia, pentru anul 2023 – 2024;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru semestrul 2 al anului școlar 2022-2023;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 112/29.07.2016 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Sinaia, modificată prin HCL. nr. 259/17.12.2018;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al orașului Sinaia pentru alipirea terenului nr. Cad.21315 intabulat in CF 21315/Sinaia, în suprafață de 741 mp. și a terenului nr. Cad.21317 intabulat in CF 21317/Sinaia în suprafață de 4300 mp.;

– Inițiatori : David Remus, Gheorghe Popa, Iuliana Istrate, Constantin Marcoci si Călin Miloș, consilieri locali;

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 110 mp. situat in  Sinaia, str. Coștilei nr.27, lot 1, nr.cad.24313, CF nr.24313;

– Inițiatori : David Remus, Gheorghe Popa, Iuliana Istrate, Constantin Marcoci si Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul  (teren în suprafață  de 4551 mp. nr. Cad 452 si construcții în suprafață  totală  construită la sol  de 595,81 mp.), monument istoric, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 35, înscris in lista monumentelor istorice  sub denumirea de  ”Vila Costinescu”;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al orașului Sinaia;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr. 12 situat in Sinaia, Bdul Carol I nr. 33;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac.

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: martie 6, 2023

Comments are closed.