Administrație Publică

Rezultatul probei – interviu pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de inspector de specialitate gradul I în cadrul Compartimentului de Proiecte Europene – Serviciul Politici Publice din data de 06 martie 2023

martie 6, 2023

Având în vedere prevederile art.47 alin.(3) din  Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei  – interviu : 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia contractuala Rezultatul probei – interviu
1 Dosar nr.4255/16.02.2023 inspector de specialitate gradul I ADMIS – 78  puncte
  • Afişat astăzi,  06 martie  2023 , ora 15,00 , la sediul și pe site-ul  Primariei Sinaia.

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: martie 6, 2023

Comments are closed.