Administrație Publică

Hotărârea nr.37 din data de 07.03.2023

martie 10, 2023

Privind  anularea sumelor provenite din amenzi prescrise, a obligațiilor fiscale datorate de persoane juridice radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și a sumelor prescrise la 31.12.2022

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sinaia nr.528/22.02.2023;

Ținând seama de :

Raportul de specialitate nr.529/22.02.2023, întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul Primăriei Sinaia;

În conformitate cu:

Dispozițiile art.53, alin.(1), art.110, alin.(1), art.112 și art.266, alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare:

În temeiul:

Art.129, alin.(1), coroborat cu alin.(4), lit.c), art.139, alin.(3), lit.c), art.196.alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –  Se aprobă anularea  obligațiilor fiscale datorate de persoane juridice, radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. –  Se aprobă anularea amenzilor prescrise, conform anexei nr. 2  la prezenta hotărâre.

Art.3. – Se aprobă anularea sumelor prescrise la data de 31.12.2022, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Biroul taxe și impozite.

Vezi HCL nr.37 în format pdf AICI

Last modified: martie 10, 2023

Comments are closed.