Administrație Publică

Hotărârea nr.41 din data de 07.03.2023

martie 10, 2023

Privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru semestrul 2 al anului școlar 2022-2023

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 581/28.02.2023;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice  nr.583/28.02.2023;

– Propunerea Colegiului Mihail Cantacuzino nr.3080/03.02.2023;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu Ordinul nr. 5379/2022, al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat coroborat cu HG. Nr.1138/2022 art.1 care stabilește minimul cuantumului burselor de stat aferente anului scolar 2022-2023 ;

În temeiul OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 129, alin.(2), lit.b) și d), alin.7, lit.a) b) și e), coroborat cu art. 139, alin.(3), lit. a) și cu art. 196, alin.(1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă ca valoarea burselor să fie aceeași, în funcție de tipul de bursă, pentru oricare dintre instituțiile de învățământ preuniversitare sinăiene, după cum urmează:

  • Pentru semestrul 2 al anului școlar 2022-2023 în cuantum de:
  • 500 lei/ luna pentru bursa de performanța
  • 200 lei/ luna pentru bursa de merit
  • 150 lei / luna pentru bursa de studiu
  • 200 lei/ luna pentru bursa de ajutor social

Total valoare burse semestrul 2 al anului școlar 2022-2023 = 321.750 lei

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și de către conducerea instituțiilor de învățământ.

Vezi HCL nr.41 în format pdf AICI

Last modified: martie 10, 2023

Comments are closed.