Administrație Publică

Hotărârea nr.45 din data de 07.03.2023

martie 13, 2023

Privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (teren în suprafață de 4551 mp măsurată (4710 mp din acte) nr. cad. 452 și construcții în suprafață totală construită la sol de 595,81 mp, nr. cad. 452/C1, 452/C2, 452/C3, 452/C4, 452/C5 ) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 35, CF nr. 21095, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Costinescu”, cod PH-II-m-A-16658

Având în vedere referatul de aprobare nr. 566 din 27.02.2023 a d-lui Primar Vlad Oprea, prin care propune exercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul (teren în suprafață de 4551 mp măsurată (4710 mp din acte) nr. cad. 452 și construcții în suprafață totală construită la sol de 595,81 mp, nr. cad. 452/C1, 452/C2, 452/C3, 452/C4, 452/C5) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 35, CF nr. 21095, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Costinescu”, cod PH-II-m-A-16658;

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 567 /27.02.2023;

Văzând cererea nr. 4586/20.02.2023 a S.C. IMMOBILIARE ITALO ROMENA S.R.L., prin care solicită exercitarea dreptul de  preemțiune  pentru  imobilul (teren în suprafață de 4551 mp măsurată (4710 mp din acte) nr. cad. 452 și construcții în suprafață totală construită la sol de 595,81 mp, nr. cad. 452/C1, 452/C2, 452/C3, 452/C4, 452/C5) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 35, CF nr. 21095, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Costinescu”, cod PH-II-m-A-16658;

Având în vedere adresa nr. 697/01.02.2023 a Ministerului Culturii,  prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autoritățile publice locale, pentru  imobilul (teren în suprafață de 4551 mp măsurată (4710 mp din acte) nr. cad. 452 și construcții în suprafață totală construită la sol de 595,81 mp, nr. cad. 452/C1, 452/C2, 452/C3, 452/C4, 452/C5) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 35, CF nr. 21095, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Costinescu”, cod PH-II-m-A-16658;

În conformitate cu art. 4, alin. (4) și (8), art. 36, alin (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. f) coroborat cu art. 139 alin.(2) și art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Consiliul Local al orașului Sinaia nu își exercită dreptul de preemțiune pentru imobilul (teren în suprafață de 4551 mp măsurată (4710 mp din acte) nr. cad. 452 și construcții în suprafață totală construită la sol de 595,81 mp, nr. cad. 452/C1, 452/C2, 452/C3, 452/C4, 452/C5) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 35, CF nr. 21095, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Costinescu”, cod PH-II-m-A-16658, la prețul de 820.000 euro

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.45 în format pdf AICI

Last modified: martie 13, 2023

Comments are closed.