Administrație Publică

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 07 martie 2023

martie 13, 2023

Încheiată astăzi, 09 martie  2023 în urma ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 07 martie 2023

În data de 07 martie 2023 orele 16,00 a avut loc ședința ordinara a Consiliului local Sinaia care s-a desfășurat în sala de ședințe a Primăriei orașului Sinaia. La lucrările ședinței, au participat 16 consilieri din  cei 17 consilieri aleși.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl.  Cons. Remus David.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi,  s-au  adoptat următoarele hotărâri:

– Hotărârea Consiliului Local nr. 35/07.03.2023 privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, adoptată cu 12 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 36/07.03.2023 privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru  SC Transport Urban   SRL, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 37/07.03.2023 privind anularea sumelor provenite din amenzi prescrise, a obligațiilor fiscale datorate de persoane juridice radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și a sumelor prescrise la 31.12.2022,  adoptată cu 16 voturi  ”pentru” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 38/07.03.2023 privind  organizarea evenimentelor  “CONGRESUL MONDIAL DE DANS SOCIAL-WSDC- Sinaia, EDIȚIA I “ și “ PRIME GRAND PRIX EDIȚIA A II A ”, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 39/07.03.2023 privind organizarea evenimentului Festivalul de teatru pentru liceeni “Primavera” , adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 40/07.03.2023 privind  aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia  pentru anul 2023-2024, adoptată cu 11 voturi ”pentru” 2 voturi ”împotrivă” și ” 3 abțineri”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 41/07.03.2023 privind  aprobarea cuantumului burselor școlare pentru semestrul 2 al anului școlar 2022-2023, adoptată cu 16 voturi ”pentru” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 42/07.03.2023 pentru  completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.112/29.07.2016 privind numirea  reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Sinaia, modificata prin HCL. Nr. 259/17.12.2018 , adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 43/07.03.2023 privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru alipirea terenului nr. cad. 21315 intabulat în CF 21315/Sinaia, în suprafață de 741 mp și a terenului nr. cad. 21317 intabulat în CF 21317/Sinaia în suprafață de 4300 mp, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 44/07.03.2023 privind vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafață de 110 mp, situat în Sinaia, Str. Coștilei nr. 27, lot 1, nr. cad. 24313, CF nr. 24313, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 45/07.03.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (teren în suprafață de 4551 mp măsurată (4710 mp din acte) nr. cad. 452 și construcții în suprafață totală construită la sol de 595,81 mp, nr. cad. 452/C1, 452/C2, 452/C3, 452/C4, 452/C5 ) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 35, CF nr. 21095, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Costinescu”, cod PH-II-m-A-16658, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 46/07.03.2023 privind aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Orașului Sinaia, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 47/07.03.2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr.12, B-dul Carol I, nr.33, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 48/07.03.2023 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice externe de consultanță,  asistență și reprezentare a Orașului Sinaia în dosarul  ce va avea ca obiect  contestarea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției seria GNM nr. 004347/20.02.2023 emis de Garda Națională de Mediu, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 49/07.03.2023 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza PT + DE pentru obiectivul  de investiții: „Supraetajare stație de pompare cu spațiu de servicii, loc de repaus și belvedere” în Valea Soarelui, adoptată cu 15 voturi ”pentru” și ”o abținere”.

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: martie 13, 2023

Comments are closed.