Administrație Publică

Dispoziția nr.117 din data de 16 martie 2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată din 16.03.2023

martie 16, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. – Joi, 16.03.2023, ora 14,30  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată  care se va desfășura în format electronic, prin intermediul  platformei ZOOM,   cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Colegiului Mihail Cantacuzino, Orașul Sinaia și a structurilor de învățământ arondate”.
  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.58/19.04.2021 reprezentând prelungirea perioadei de tragere prevazută în art.1 din HCL. 58/19.04.2021 și completarea obiectivelor de interes public local în vederea implementării proiectelor aflate în derulare cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunoștință publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al instituției www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: martie 16, 2023

Comments are closed.