Administrație Publică

Minuta ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 16 martie 2023

martie 20, 2023

    Încheiată astăzi, 16 martie  2023 în urma ședinței extraordinare de îndată  a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 16 martie 2023

În data de 16 martie 2023 orele 14,30 a avut loc ședința extraordinare de îndată   a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 16 martie 2023 care s-a desfășurat în format electronic prin intermediul platformei ZOOM . La lucrările ședinței, au participat 14 consilieri din  cei 17 consilieri aleși.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl.  Cons. Remus David.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi,  s-au  adoptat următoarele hotărâri:

– Hotărârea Consiliului Local nr. 50/17.02.2023 privind  aprobarea și depunerea spre finanțare a proiectului cu titlul “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A COLEGIULUI MIHAIL CANTACUZINO, ORAȘUL SINAIA ȘI A STRUCTURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ARONDATE” în cadrul apelului de proiecte “F-PNRR-Dotari-2023 – Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” și a cheltuielilor legate de proiect, adoptată cu 14 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 51/16.02.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 58/19.04.2021 reprezentând prelungirea perioadei de tragere prevazută în art.1 din HCL nr.58/19.04.2021 și  completarea obiectivelor de interes public local în vederea implementării proiectelor aflate în derulare din fonduri externe nerambursabile , adoptată cu 14 voturi ”pentru”.

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: martie 20, 2023

Comments are closed.