Administrație Publică

Anunț consultare publică proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 106 din 2016, respectiv a Capitolului V „Contravenții, Sancțiuni” din anexa Regulamentului de Comercializare a produselor și serviciilor de piață în orașul Sinaia

martie 24, 2023

În conformitate cu  dispozițiile articolului 7, alineatul 2, Secțiunea 1 din Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul orașului Sinaia propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind  aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 106 din 2016, respectiv a Capitolului V „Contravenții, Sancțiuni” din anexa Regulamentului de Comercializare a produselor și serviciilor de piață în orașul Sinaia, proiect însoțit de Referatul de Aprobare nr.766/15.03.2023 și de Raportul de specialitate nr.767/15.03.2023. 

 Proiectul  de hotărâre urmează să fie supus spre aprobarea Consiliului Local al orașului Sinaia după data de 10 mai 2023. El  a fost publicat în data de 24.03.2023  pe site-ul  Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei din Bdul Carol I nr. 47. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax  la nr. 0244/314509,  în termen de 10 zile calendaristice de la afișare, respectiv până la data de 3 aprilie 2023, conform articolului 7, alineatul 4, Secțiunea 1, din cadrul aceleiași Legi nr. 52/2003.  

VLAD OPREA / Primarul Orașului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: martie 24, 2023

Comments are closed.