Administrație Publică

Anunț ședință ordinară a Consiliului Local al Orașului Sinaia care se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului local marți 28 martie 2023 ora 16:00

martie 27, 2023

Marți, 28 martie 2023 ora 16,00  va avea loc ședința ordinară  a Consiliului Local al Orașului Sinaia, care se va desfășura in sala de ședințe a Consiliului local, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din luna martie 2023;

– Prezintă dna secretar general Beatrice-Eugenia Rădulescu

 1. Depunerea jurământului de catre Dna. Boldeanu Elena, al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Sinaia.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL. Nr. 192/25.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor nr. 11, bl.9B, et. 2, ap.11, către dl. Păvăloiu Gabriel-Liviu;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL. Nr. 190/25.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor nr. 11, bl.9B, et. 1, ap.5, către dna. Manea  Daniela Petruța;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind inventarierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia;

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci si Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 61 mp. situat în Sinaia, Calea Brașovului nr.7, nr. Cad. 20595, CF nr.20595;

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 230 mp. situat în Sinaia, str. Furnica nr. 34, nr.cad.22639, CF nr. 22639;

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață de 100 mp. și 203 mp. situate în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr.18, lot.1, nr.cad.23167 și lot 2 nr.cad.23165;

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 70 mp. situat în Sinaia, str. Muncii nr. 8 A, lot 1, nr.cad.11158, CF nr. 12044;

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de obținere a autorizației de construire și începere a lucrărilor din contractul de concesiune nr. 12064/20.04.2021 si actele adiționale nr.1/13797/11.05.2021 si nr.2/8969/24.03.2022, pentru terenul în suprafață de 200 mp., situat în Sinaia, Calea București f.n.

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind documentația PUZ, extindere intravilan, stabilire zone si subzone funcționale ”IS” si ”CC”, stabilire indicatori de urbanism și regim de înălțime în vederea construirii: parcare publică supraetajată cu spații comerciale; construire hotel nr. Cadastral 21317.3.;construire hotel nr.cad. 21294, Orașul Sinaia, Aleea Telegondolei nr.2, zona stație inferioară telegondolă;

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

 1. 14. Proiect de hotărâre privind cesionarea cotei părți indivize de 1/2 (119 mp) din dreptul de concesiune asupra terenului aferent construcției în suprafață de 238 mp situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2 C, obiect al contractului  de concesiune nr. 16682/06.09.2006;

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de concesiune  nr. 5737/05.08.1998 ce are ca obiect terenul în suprafată de 18 mp. indiviz din 36 mp. situat in Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș.

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 157 mp. situat în Sinaia, Calea Codrului  nr. 15, lot 1;

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 164 mp. situat în Sinaia, Calea Moroieni nr.45, lot.4;

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 11 mp. situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr.1,  nr.cad. 1998, CF nr. 21658;

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 57 mp. situat în Sinaia, str. Sgarburei nr.2, lot.1;

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 9 mp. situat în Sinaia, str. Soimului f.n.;

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

21S. Proiect  de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 41  mp. situat în Sinaia, str. Gheorghe Sincai nr.2C, lot 2;

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 108 mp. situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 7 A;

– Inițiatori : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: martie 27, 2023

Comments are closed.