Administrație Publică

Dispoziția nr.129 din 23 martie 2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința ordinară din 28.03.2023

martie 27, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Marti, 28 martie 2023, ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară  care se va desfașura în sala de sedințe a Consiliului Local Sinaia,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din luna martie 2023;
 2. Depunerea jurământului de catre Dna. Boldeanu Elena, al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Sinaia.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL. Nr. 192/25.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor nr. 11, bl.9B, et. 2, ap.11, către dl. Păvăloiu Gabriel-Liviu;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL. Nr. 190/25.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor nr. 11, bl.9B, et. 1, ap.5, către dna. Manea  Daniela Petruța;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac;
 7. Proiect de hotărâre privind inventarierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia;
 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 61 mp. situat în Sinaia, Calea Brașovului nr.7, nr. Cad. 20595, CF nr.20595;
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 230 mp. situat în Sinaia, str. Furnica nr. 34, nr.cad.22639, CF nr. 22639;
 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață de 100 mp. și 203 mp. situate în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr.18, lot.1, nr.cad.23167 și lot 2 nr.cad.23165;
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 70 mp. situat în Sinaia, str. Muncii nr. 8 A, lot 1, nr.cad.11158, CF nr. 12044;
 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de obținere a autorizației de construire și începere a lucrărilor din contractul de concesiune nr. 12064/20.04.2021 si actele adiționale nr.1/13797/11.05.2021 si nr.2/8969/24.03.2022, pentru terenul în suprafață de 200 mp., situat în Sinaia, Calea București f.n.
 13. Proiect de hotărâre privind documentația PUZ, extindere intravilan, stabilire zone si subzone funcționale ”IS” si ”CC”, stabilire indicatori de urbanism și regim de înălțime în vederea construirii: parcare publică supraetajată cu spații comerciale; construire hotel nr. Cadastral 21317.3.;construire hotel nr.cad. 21294, Orașul Sinaia, Aleea Telegondolei nr.2, zona stație inferioară telegondolă;
 14. 14. Proiect de hotărâre privind cesionarea cotei părți indivize de 1/2 (119 mp) din dreptul de concesiune asupra terenului aferent construcției în suprafață de 238 mp situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2 C, obiect al contractului  de concesiune nr. 16682/06.09.2006;
 15. Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de concesiune  nr. 5737/05.08.1998 ce are ca obiect terenul în suprafată de 18 mp. indiviz din 36 mp. situat in Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș.
 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 157 mp. situat în Sinaia, Calea Codrului  nr. 15, lot 1;
 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 164 mp. situat în Sinaia, Calea Moroieni nr.45, lot.4;
 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 11 mp. situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr.1,  nr.cad. 1998, CF nr. 21658;
 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 57 mp. situat în Sinaia, str. Sgarburei nr.2, lot.1;
 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 9 mp. situat în Sinaia, str. Soimului f.n.;
 21. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 41 mp. situat în Sinaia, str. Gheorghe Sincai nr.2C, lot 2;
 22. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 108 mp. situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 7 A;

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: martie 27, 2023

Comments are closed.