Administrație Publică

Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de Execuție al veniturilor și cheltuielilor bugetului local, a Contului de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și a contului de execuție a bugetului de credite interne pe anul 2022

aprilie 10, 2023

În conformitate cu  dispozițiile articolului 7, alineatul 2, Secțiunea 1 din Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul orașului Sinaia propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Contului de Execuție al veniturilor și cheltuielilor bugetului local, a Contului de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și a contului de execuție a bugetului de credite interne pe anul 2022, însoțit de Referatul de Aprobare  nr.1045/05.04.2023  și de Raportul de specialitate nr. 1046/05.04.2023,  întocmit de  Serviciul Buget și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 

 Proiectul  de hotărâre urmează să fie supus spre aprobarea Consiliului Local al orașului Sinaia după data de 24 mai 2023. El  a fost publicat în data de 10.04.2023  pe site-ul  Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei din Bdul Carol I nr. 47. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax  la nr. 0244/314509,  în termen de 10 zile calendaristice de la afișare, respectiv până la data de  19.04.2023, conform articolului 7, alineatul 4, Secțiunea 1, din cadrul aceleiași Legi nr. 52/2003.  

  • Vezi anunțul în format pdf AICI

  • Vezi proiectul de hotărâre AICI

Last modified: aprilie 10, 2023

Comments are closed.