Administrație Publică

Hotărârea nr.73 din data de 06.04.2023

aprilie 11, 2023

Privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului intravilan pădure  în suprafața de 3409 mp, nr. cad. 25495 CF nr. 25495 și terenului extravilan pădure în suprafața de 2282 mp,  nr. cad. 23621 CF nr. 23621, situate în orașul Sinaia, UP IV – UA 1% T 24, PD 207, jud. Prahova

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1001 din 03.04.2023 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, prin care propune neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului intravilan pădure  în suprafața de 3409 mp, nr. cad. 25495 CF nr. 25495 și terenului extravilan  în suprafața de 2282 mp,  nr. cad. 23621 CF nr. 23621, situate în orașul Sinaia, UP IV – UA 1% T 24, PD 207, jud. Prahova.

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 1002 /03.04.2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Văzând înștiințarea nr. 6704/13.03.2023 a Biroului Individual Notarial Onea Lucia din Comarnic, înregistrată la Primăria Orașului Sinaia cu nr. 22693/05.08.2021, prin care solicită exercitarea dreptului de  preemțiune  pentru terenul intravilan pădure  în suprafața de 3409 mp, nr. cad. 25495 CF nr. 25495 și terenul extravilan  în suprafața de 2282 mp,  nr. cad. 23621 CF nr. 23621, situate în orașul Sinaia, UP IV – UA 1% T 24, PD 207, jud. Prahova, teren care se învecinează cu proprietatea orașului Sinaia;

Conform art. 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. f), coroborat cu art.139 alin.(2) și art.196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu își exercită  dreptul de preemțiune asupra terenului intravilan pădure  în suprafața de 3409 mp, nr. cad. 25495 CF nr. 25495 și terenului extravilan  în suprafața de 2282 mp,  nr. cad. 23621 CF nr. 23621, situate în orașul Sinaia, UP IV – UA 1% T 24, PD 207, jud. Prahova, la prețul total de 100000 euro.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.73 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 12, 2023

Comments are closed.