Administrație Publică

Hotărârea nr.74 din data de 06.04.2023

aprilie 11, 2023

Privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 3, parter+mansardă, nr. cad. 21620-C1-U3, împreună cu suprafețele indivize, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667

Având în vedere referatul de aprobare nr. înreg. intern: 1051 / 05.04.2023 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia,  prin care propune neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 3, parter+mansardă, nr. cad. 21620-C1-U3, împreună cu suprafețele indivize, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667.

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. înreg. intern: 1052/ 05.04.2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Văzând cererea nr. 9019/05.04.2023 a d-lui Ivașcu Nicolae, prin care solicită exercitarea dreptul de  preemțiune  pentru  imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 3, parter+mansardă, nr. cad. 21620-C1-U3, împreună cu suprafețele indivize, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667;

Având în vedere adresa nr. 580/28.03.2023 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova,  prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autoritățile publice locale, pentru  imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 3, parter+mansardă, nr. cad. 21620-C1-U3, împreună cu suprafețele indivize, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667;

Conform art. 4, alin. (4) și (8), art. 36, alin. (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. f), coroborat cu art.139 alin.(2) și art.196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu își exercită dreptul de preemțiune pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 3, parter+mansardă, nr. cad. 21620-C1-U3, împreună cu suprafețele indivize, jud Prahova, imobil alcătuit din teren în suprafață de 53,30 mp și construcții în suprafață utilă de 97 mp, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667, la prețul de 108000 euro.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.74 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 12, 2023

Comments are closed.