Administrație Publică

Dispoziția nr.218 din 26.06.2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 26.06.2023

iunie 26, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Luni, 26.06.2023, ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată  care se va desfășura online prin intermediul platformei ZOOM,  în sala de ședințe  a Primăriei orașului Sinaia, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al instituției www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: iunie 26, 2023

Comments are closed.