Administrație Publică

Dispoziția nr.219 privind modificarea dispoziției nr.218/26.06.2023 de convocare a Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată din 26.06.2023

iunie 26, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Se modifică art.1 din dispoziția nr.218/26.06.2023 care va avea următorul cuprins :

“Luni, 26.06.2023, ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată  care se va desfașura în sala de ședinte  a Primăriei orașului Sinaia, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice fază SF pentru proiectul „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM STRADAL, CONSTRUIRE PARCARE PUBLICĂ ȘI CONSTRUIRE ZONA AGREMENT ȘI SPORT” și a indicatorilor tehnico economici.”

Art.2. – Restul prevederilor din următoarele articole ale Dispoziției nr.218/26.06.2023 rămân neschimbate.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: iunie 27, 2023

Comments are closed.