Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al Orașului Sinaia din data de 07.07.2023 ora 13:00

iulie 7, 2023

Vineri, 07 iulie 2023, ora 13,00  va avea loc ședința extraordinară de indata   a Consiliului Local al Orașului Sinaia, care se va desfășura în format electronic, prin intermediul platformei Zoom,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare și în folosință cu titlu gratuit, către ENGIE România S.A., pe toată durata de existență a acestora, a unor conducte de alimentare cu gaze naturale, situate în zona Badea Cârțan – 1 Mai, Walter Mărăcineanu – Aleea Kușadasi, Avram Iancu, 1 Mai, Badea Cârțan, Walter Mărăcineanu, oraș Sinaia, județul Prahova, conform protocolului de predare-preluare din anexa 1.

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului Local Sinaia, asupra terenului pădure în suprafață de 700 mp., situat în intravilanul orașului Sinaia, Județul Prahova, UP IV Valea Izvorul Dorului UA 1A%.

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: iulie 7, 2023

Comments are closed.