Administrație Publică

Dispoziția nr.254 din 10 iulie 2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată pentru data de 10.07.2023

iulie 10, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Luni, 10.07.2023, ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată,  care se va desfășura în format electronic, prin intermediul  platformei ZOOM,   cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL. Nr. 102/07.07.2023 și aprobarea cedării în patrimoniul Engie SA și Distrigaz  Sud Rețele SRL, pe toată durata de existență a acestora, a dreptului de proprietate  a unor conducte de alimentare cu gaze naturale, care au fost deviate în cadrul executării proiectului ”NOCO 2 – CALE PENTRU PIETONI” – construire  pasarele pietonale strada  Badea Cârțan – 1 Mai și  str.  Walter Mărăcineanu – Aleea Kușadasi, reabilitare trasee pietonale existente, modernizare trasee pietonale existente și ilumint public, situate în zona  Badea Cârțan – 1 Mai, Walter Mărăcineanu – Aleea Kusadasi, Avram Iancu, 1 Mai, Badea Cârțan, Walter Mărăcineanu, oraș Sinaia, jud. Prahova, conform protocolului de predare-preluare din anexa 1.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2023

Comments are closed.