Administrație Publică

Minuta ședințelor extraordinare de îndată ale Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 07.07.2023 și 10.07.2023 încheiată astăzi 10 iulie 2023

iulie 18, 2023

În data de 07 iulie 2023  orele 13,00 a avut loc ședința extraordinară de îndata   a Consiliului local Sinaia la care au participat 16 consilieri, iar în data de 10 iulie 2023, orele 16,00 a avut loc ședința extraordinară de îndata a Consiliului local la care au participat 14 consilieri din cei 17 consilieri aleși in funcție.

Ședințele s-au desfășurat in format electronic, prin intermediul platformei Zoom.

Ședințele  au  fost conduse în calitate de președinte, de către dl.  cons. Remus David.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi,  s-au  adoptat următoarele hotărâri:

– Hotărârea Consiliului Local nr. 102/07.07.2023  privind  aprobarea transmiterii în administrare și folosință cu titlu gratuit, către Engie Romania S.A., pe toată durata de existență a acestora, a unor conducte de alimentare cu gaze naturale situate în zona Badea Cȃrţan -1 Mai, Walter Mărăcineanu- Aleea Kuşadasi, Avram Iancu, 1 Mai, Badea Cȃrţan, Walter Mărăcineanu, oraș Sinaia, jud. Prahova, conform protocolului de predare-preluare din anexa , adoptata cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 103/07.07.2023 privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 700 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Jud. Prahova, UP IV Valea Izvorul Dorului UA 1A%, adoptata cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 104/10.07.2023 04.2023 privind   revocarea HCL nr. 102/07.07.2023 și aprobarea cedării în patrimoniul Engie Romania S.A. și Distrigaz Sud Rețele S.R.L., pe toată durata de existență a acestora, a dreptului de proprietate a unor conducte de alimentare cu gaze naturale, care au fost deviate în cadrul executării proiectului “NOCO 2 –CALE PENTRU PIETONI “ – construire pasarele pietonale strada Badea Cȃrţan – 1 Mai şi strada Walter Mărăcineanu – Aleea Kuşadasi, reabilitare trasee pietonale existente, modernizare trasee pietonale existente şi iluminat public, situate în zona Badea Cȃrţan-1 Mai, Walter Mărăcineanu- Aleea Kuşadasi, Avram Iancu, 1 Mai, Badea Cȃrţan, Walter Mărăcineanu, oraș Sinaia, jud. Prahova, conform protocolului de predare-preluare din anexa 1, adoptata cu 12 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”.

          Beatrice-Eugenia Rădulescu                          Maria Popescu
          Secretar general oras Sinaia                            Inspector

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: iulie 18, 2023

Comments are closed.