Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al Orașului Sinaia care se va desfășura în format electronic joi 20.07.2023 ora 15:00

iulie 20, 2023

Joi, 20 iulie 2023 ora 15,00  va avea loc ședința extraordinară de îndată   a Consiliului Local al Orașului Sinaia, care se va desfășura în format electronic, prin intermediul platformei Zoom, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proceselor verbale ale ședintelor Consiliului Local al Orasului Sinaia din lunile mai si iunie 2023;

– Prezintă dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării  la Planul Național de Redresare si Reziliență, pentru apelul de proiecte   „PNRR/2023/C13/MMSS/I4 – Centre de Zi de Asistenta si Recuperare pentru persoane varstnice; Componenta 13 Reforme Sociale – Investitia I4 Crearea unei retele de Centre de Zi de Asistenta si Recuperare pentru Persoane Varstnice”, a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Construire centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice în Orașul Sinaia, Județul Prahova” ;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate pentru obiectivul de investiţii “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: iulie 20, 2023

Comments are closed.