Administrație Publică

Anunț ședință ordinară a Consiliului Local al Orașului Sinaia, care se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei Orașului Sinaia, în data de 27 iulie 2023 ora 16,00

iulie 26, 2023

Joi, 27 iulie 2023 ora 16,00  va avea loc ședința ordinară    a Consiliului Local al Orașului Sinaia, care se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei Orașului Sinaia,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din 07 iulie și 10 iulie 2023;

– Prezintă dna secretar general Beatrice-Eugenia Rădulescu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Dezvoltarea integrată a domeniului schiabil Sinaia”;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere prevăzută la art.1 din HCL. nr. 71/12.05.2023 referitoare la aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 20.000.000 lei contractata de către SC. Transport Urban Sinaia SRL pentru obiectivele de investiții :”Instalație  de transport pe cablu tip Teleschi Lăptici” și ”Instalație de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului”, cu spațiile de servicii aferente.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia și a serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor, onorariilor pentru cursurile desfășurate la Centrul Cultural Carmen Sylva, de profesori și instructori, cu elevi și seniori, precum și contribuția seniorilor participanți la călătoriile culturale organizate;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor de călătorie, a tarifelor de abonament și abonament pentru pensionari, pentru serviciul de transport rutier public de persoane, efectuat de SC. Transport Urban Sinaia SRL.;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate din actul constitutiv al SC. Sinaia Forever SRL cu codurile CAEN 0210 – silvicultură și alte activități forestiere și 0220 – Exploatare forestieră ;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL.87/2023 prin completarea  capitolului V – Contravenții, Sancțiuni din Regulamentul privind comercializarea produselor și serviciilor de piață în orașul Sinaia ;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind completarea listei parcărilor publice din Orașul Sinaia, administrate de către SC.Transport Urban SRL, ajustarea tarifelor si stabilirea programului de funcționare al parcărilor;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din HCL. Nr. 147/18.09.2020 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor nr. 11, bl. 9B, parter, ap. 1, către dl. D.F.D ;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței de serviciu situată în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, corp A, et. 1, ap. A.S.1.6., către Dl. A.N.F ;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței de serviciu situată în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, corp A, et. 2, ap. A.S.2.6., către dna. M.O;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței de serviciu situată în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, corp A, et. 1, ap. A.S.1.8., către dna. H.G.I;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Bădăran, reprezentantul orașului Sinaia, să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”:

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere pentru contractul de închiriere nr.17081/31.07.2013

– Inițiatori: David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Marcoci Constantin si Miloș Călin, consilieri locali

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice fază PT+DDE – având ca obiect continuarea lucrărilor „Construire Spital Orășenesc Sinaia”;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA1400 ÎN ORAȘ SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 98/22.05.2023 privind aprobarea Proiectului ” Sinia 3.0. Educație.Social.Mobilitate” și a indicatorilor tehnico-economici.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: iulie 26, 2023

Comments are closed.