Administrație Publică

Consultare publică Proiect de Hotărâre nr.91/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi și de închiriere) în orașul Sinaia

iulie 26, 2023

A N U N Ț                          

În conformitate cu  dispozițiile articolului 7, alineatul 2, Secțiunea 1 din Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul orașului Sinaia propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere, în Orașul Sinaia, proiect însoțit de Referatul de Aprobare nr. 1720/15.06.2023 și de Raportul de specialitate nr.1729/15.06.2023 al Departamentului de Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliția Locală Sinaia.

Proiectul  de hotărâre a fost publicat în data de 27.03.2023  pe site-ul  Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei din Bdul Carol I nr. 47. El urmează să fie supus spre aprobare Consiliului Local al orașului Sinaia după  30 de zile lucrătoare de la afișare, respectiv după data de 6 septembrie 2023.

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax  la nr. 0244/314509,  în termen de 10 zile calendaristice de la afișare, respectiv până la data de 4 august 2023, conform articolului 7, alineatul 4, Secțiunea 1, din cadrul aceleiași Legi nr. 52/2003.

VLAD OPREA

                                                  Primarul Orașului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Vezi proiectul de hotărâre în format pdf AICI

Vezi REGULAMENTUL în format pdf AICI

Last modified: iulie 27, 2023

Comments are closed.