Administrație Publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 31 iulie 2023 de către Primăria orașului Sinaia

iulie 26, 2023

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat în data de 31 iulie 2023 de către Primăria orașului Sinaia

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia publică  pentru care candideaza nr.posturi Rezultatul selecţiei dosarelor
Direcția Poliției Locale – Compartiment autorizare
1 Dosar nr.17236/07.07.2023 Inspector clasa I grad superior 1 ADMIS
Compartiment juridic, contencios administrativ și administrație publică
1 Dosar nr.18136/18.07.2023 inspector clasa I grad asistent 1 ADMIS
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, conform art.63 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Contestațiile se depun la registratura Primăriei Sinaia,Bd.Carol I nr.47.
  • Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se  numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008.
  • Afişat astăzi,  26 IULIE 2023, ora 14,00  la sediul  și pe site-ul Primăriei Sinaia.Candidații declarați “Admis” vor susține proba scrisă în data de 31 IULIE 2023, ora 11.00 , la sediul Primăriei Sinaia.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: iulie 26, 2023

Comments are closed.