Administrație Publică

Rezultatul probei – interviu Concurs de ocupare funcții publice unice vacante în cadrul Primăriei orașului Sinaia din data de 31 iulie 2023

iulie 31, 2023

Rezultatul probei – interviu

Concurs  de ocupare funcții publice unice vacante în cadrul Primăriei orașului Sinaia din data de 31 iulie  2023

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.a) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcția publică Punctajul probei interviu

 

Rezultatul probei

interviu

 

1. Dosar nr.17236/07.07.2023 Inspector clasa I grad superior în cadrul  Comp.autorizare al Direcției Poliției Locale 90 puncte Admis
2. Dosar nr.18136/18.07.2023 Inspector clasa I grad asistent  în cadrul  Comp. juridic, contencios administrativ și administrație publică 75 puncte Admis
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Olaru Isabela,inspector Serv.Buget și Resurse Umane.
  • Afișat astăzi, 31  iulie  2023 , ora 17,30 , la sediul și pe site-ul Primăriei Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: iulie 31, 2023

Comments are closed.