Administrație Publică

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 08 august 2023 de către Primăria orașului Sinaia

august 1, 2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul  organizat în data de 08 august 2023 de către Primăria orașului Sinaia

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcția publică  pentru care candidează nr.posturi Rezultatul selecției dosarelor
Birou taxe și impozite                                                                         1
1 Dosar nr.17756/13.07.2023 Inspector clasa I grad superior   ADMIS
2 Dosar nr.18846/25.07.2023 Inspector clasa I grad superior   RESPINS

nu îndeplinește condiția de vechime  de minim 7 ani în studii superioare

  1. Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, conform art.63 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Contestațiile se depun la registratura Primăriei Sinaia,Bd.Carol I nr.47.
  2. Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se  numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008.
  3. Afișat astăzi,  01 AUGUST 2023, ora 15,00  la sediul  și pe site-ul Primăriei Sinaia.Candidații declarați “Admis” vor susține proba scrisă în data de 08 august 2023, ora 11.00 , la sediul Primăriei Sinaia.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: august 1, 2023

Comments are closed.