Administrație Publică

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 27.07.2023

august 2, 2023

M I N U T A

Încheiată astăzi,  31 iulie 2023 în urma ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 27 iulie 2023.

În data de 27 iulie 2023, orele 16,00 a avut loc ședința ordinară   a Consiliului Local al orașului Sinaia care s-a desfășurat în sala de ședințe a  Primăriei orașului Sinaia, la care  au participat toți cei 17 consilieri aleși.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi,  s-au  adoptat următoarele hotărâri:

– Hotărârea Consiliului Local nr. 108 privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate  pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea integrata a domeniului schiabil Sinaia”, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 109 privind  prelungirea perioadei de tragere prevazută în art.1 din HCL nr.71/12.05.2021, privind aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile  interne în valoare de maxim 20.000.000 lei contractată de către SC Transport Urban Sinaia pentru obiectivele de investiții “ Instalație de transport pe cablu tip Teleski Lăptici” și “Instalație de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului”, cu spatiile de servicii aferente, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 110 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia  și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 111 privind aprobarea tarifelor, onorariilor pentru cursurile desfășurate la Centrul Cultural Carmen Sylva de profesori și instructori, cu elevi sau seniori precum și contribuția seniorilor participanți la călătoriile culturale organizate, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 112 privind ajustarea tarifelor de călătorie, a tarifelor de abonament și abonament pentru pensionari, pentru serviciul de transport rutier public de persoane efectuat de SC Transport Urban Sinaia SRL , adoptată cu 14 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 113 privind completarea domeniului de activitate din actul constitutiv al SC SINAIA FOREVER SRL prin adăugarea codurilor CAEN 0210 – silvicultură și alte activități forestiere și 0220 – Exploatare forestieră, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 114 privind modificarea art.2 din HCL 87/2023 referitor la completarea capitolului V- Contravenții, Sancțiuni,  din anexa regulamentului privind  comercializarea produselor și serviciilor de piață în orașul Sinaia, aprobată prin HCL 106/2016, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 115 privind completarea listei parcărilor publice din Orașul Sinaia, administrate de către SC Transport Urban Sinaia SRL, ajustarea tarifelor și stabilirea programului de funcționare al parcărilor, adoptată cu 14 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și ”o abținere”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 116 privind modificarea art.3  din HCL nr.147/18.09.202 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, parter, ap.1 având număr cadastral 24387-C1-U1 către dl. D.F.D, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 117 privind repartizarea  locuinței de serviciu situată în Sinaia, str.Walter Mărăcineanu, nr.20, corp A, et.1, ap.A.S.1.6., către dl.A N F, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 118 privind repartizarea  locuinței de serviciu situată în Sinaia, str.Walter Mărăcineanu, nr.20, corp A, et.2, ap.A.S.1.4., către dna. M O, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 119 privind repartizarea  locuinței de serviciu situată în Sinaia, str.Walter Maracineanu, nr.20, corp A, et.1, ap.A.S.1.8., către dna.H G I, adoptată cu 11 voturi ”pentru”, 4 ”abțineri” și 2 voturi ”împotrivă”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 120 privind acordarea unui mandat special  domnului Gheorghe Bădăran, reprezentantul orașului Sinaia,  să voteze și să semneze Statutul actualizat  al   Asociației de Dezvoltare Intercomunitară“Parteneriatul  pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;nu votează dl. viceprimar Gheorghe Bădăran;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 121 privind prelungirea termenului de închiriere pentru contractul de închiriere nr.17081/31.07.2013, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 122 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate fază PT +DDE pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiții “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 123 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA1400 ÎN ORAȘ SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 124 privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 98/22.05.2023 privind aprobarea proiectului  ”Sinaia 3.0 Educație.Social.Mobilitate” și a indicatorilor tehnico-economici, adoptată cu 17 voturi ”pentru”.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local Sinaia în ședința ordinara din 27 iulie  2023, au fost afișate pe site-ul : www.primaria-sinaia.ro.

 Beatrice-Eugenia Rădulescu                                            Maria Popescu

 Secretar general oraș Sinaia                                                Inspector

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: august 2, 2023

Comments are closed.