Administrație Publică

Anunț intenție de elaborare PUZ nr. 2259/01.08.2023

august 3, 2023

Nr. și data anunțului : 2259 din 01.08.2023
INTENȚIE DE ELABORARE
PLAN URBANISTIC ZONAL
Primăria Orașului Sinaia cu sediul în Orașul Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, județul Prahova , anunță publicul interesat conform prevederilor Ordinului nr. 2701/2010, cu privire la intenția de elaborare a documentației de urbanism : PLAN URBANISTIC ZONAL: PUZ – MODIFICĂRI REGLEMENTĂRI URBANISTICE PARCELE STR OCTAVIAN GOGA nr. 39 și STR. MĂNĂSTIRII nr. 2B
LOCALIZARE : Orașul Sinaia , str. Octavian Goga nr.39 (nr.cadastral 22287) și str. Mănăstirii 2B (nr.cadastral 24355);
INIȚIATOR: S.C.NAORA DEVELOPER SRL
PROIECTANT: SC D.S. BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.
Persoanele interesate să trimită observații / comentarii o pot face în termen de 25 zile calendaristice de la data anunțului :01.08.2023
Persoane responsabile cu informarea și consultarea publicului:
• Mihaiela Gherasim – Arhitect Șef
Adresa : Sinaia, Bd.Carol I nr.47, telefon: 0244 311788; e-mail: contact@primaria-sinaia.ro.
Observațiile sunt necesare în vederea întocmirii Planului Urbanistic Zonal.
Răspunsurile la observații vor fi afișate la avizierul Primăriei orașului Sinaia, județul Prahova, după 15 zile de la data publicării prezentului anunț.
Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului :
– Etapa pregătitoare – anunțarea intenției de elaborare prin anunț pe pagina de internet a Primăriei orașului Sinaia.
– Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare.
– Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare.
– Elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: august 3, 2023

Comments are closed.