Administrație Publică

Anunț intenție de elaborare PUZ nr. 2265/02.08.2023

august 3, 2023

PRIMĂRIA ORAȘULUI SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA
Data anunțului: 2265/02.08.2023
INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
„ÎNTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”
Localizare: JUD. PRAHOVA, ORAȘUL SINAIA, STR. PUSTNICULUI, NR. 53
Inițiator: NICULAE FLORIN-RAZVAN
Elaborator: S.C. GREENWOOD TECH GWT S.R.L.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI
privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 02.08.2023 – 28.08.2023
Persoana responsabila cu consultarea și informarea publicului:
Mihaiela Gherasim, arhitect șef Primăria Orașului Sinaia, adresa B-dul Carol I nr. 47, Sinaia, județul Prahova,
Telefon: +40 244 311 788; Fax: +40 244 314 509, email: contact@primaria-sinaia.ro
Observațiile sunt necesare în vederea întocmirii Planului Urbanistic Zonal.
Răspunsurile la observații vor fi afișate la avizierul Primăriei orașului Sinaia, județul Prahova, după 15 zile de la data publicării prezentului anunț.
ETAPELE PRECONIZATE PENTRU CONSULTAREA PUBLICULUI PÂNĂ LA APROBAREA PUZ:
– Etapa pregătitoare – anunțarea intenției de elaborare prin anunț pe pagina de internet a Primăriei orașului Sinaia;
– Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;
– Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;
– Elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională;

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: august 3, 2023

Comments are closed.