Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al Orașului Sinaia care se va desfășura în format electronic miercuri 23 august 2023 ora 16:00

august 23, 2023

Miercuri, 23 august  2023 ora 16,00  va avea loc ședința extraordinară de îndată   a Consiliului Local al Orașului Sinaia, care se va desfășura în format electronic, prin intermediul platformei Zoom, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

– Inițiator Vlad Oprea  primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea și depunerea spre finanțare a proiectului cu titlul ”Îmbunătățirea infrastructurii digitale a Spitalului Orășenesc Sinaia” în cadrul apelului de proiecte PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA 7  – Transformare digitală, INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice și a cheltuielilor legate de proiect.

– Inițiator Vlad Oprea  primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate pentru obiectivul de investiţii “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”.

– Inițiator Vlad Oprea  primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexecitarea dreptului de preemtiune al Consiliului local al orasului Sinaia asupra terenului padure în suprafata de 9596 mp. Nr. Cad. 23517, situat în extravilanul orașului Sinaia, jud. Prahova, tarla 8, parcela PD 61/2.

– Initiator Vlad Oprea  primarul orașului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: august 23, 2023

Comments are closed.