Administrație Publică

Rezultatul probei scrise- Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de șef serviciu – Serviciul Public de Salvamont al Primăriei orașului Sinaia din data de 30 august 2023

august 30, 2023

Rezultatul probei scrise

Concurs pentru ocuparea  funcției contractuale de conducere de șef serviciu –   Serviciul Public de Salvamont  al  Primăriei orașului Sinaia  din data de 30 august  2023

Având în vedere prevederile art.47 alin.(3) din  Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia contractuala Rezultatul probei scrise
1. Dosar nr.20966/18.08.2023 Șef serviciu ADMIS – 100  puncte
  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 30 august  2023, ora 15,15  la sediul Primăriei Sinaia
  • Afișat astăzi,  30 august  2023 , ora 15,00 , la sediul și pe site-ul  Primăriei Sinaia.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: august 30, 2023

Comments are closed.