Administrație Publică

Dispoziția nr.302 din 04.09.2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 04.09.2023

septembrie 4, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(2), lit. a) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Luni, 04 septembrie 2023, ora 16,00,  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată  care se va desfășura în format electronic prin intermediul platformei Zoom,  cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea  predării –primirii  patrimoniului, a activelor fixe și circulante precum și a pasivelor și a disponibilităților înregistrate la data de 31.08.2023 între Colegiul ”Mihail Cantacuzino” , în calitate de Predator și Școala Gimnazială ”George Enescu” – Orașul Sinaia cu toate structurile subordonate,  în calitate de Primitor.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al instituției www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția nr.302 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 4, 2023

Comments are closed.