Administrație Publică

Dispoziția nr.305 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 05.09.2023

septembrie 5, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(2), lit. a) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE:

ART. 1. – Marți , 05 septembrie 2023, ora 16,00,  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată  care se va desfășura în format electronic prin intermediul platformei Zoom,  cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării a patru microbuze prin Proiectul  ’’ Școli Accesibile cu hibrid – ȘAH ’’ finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Orașul Sinaia, Societatea Română de Cardiologie și Fundația Română a Inimii pentru realizarea evenimentului Congresul Național de Cardiologie.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, dosar nr. 1540/310/2023.

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 157 din 28.08.2019 privind stabilirea zonelor de comercializare și valoarea taxelor de ocupare domeniul public în cadrul  Festivalului Sinaia Forever .

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunostință publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al instituției www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: septembrie 5, 2023

Comments are closed.