Administrație Publică

Hotărârea nr.135 pentru modificarea HCL 157 din 28.08.2019 privind stabilirea zonelor de comercializare și valoarea taxelor de ocupare domeniul public în cadrul Festivalului Sinaia Forever

septembrie 8, 2023

Avînd în vedere referatul de aprobare nr. 2647 din 05.09.2023, întocmit de Primarul Orașului Sinaia;

Analizând raportul de specialitate nr. 2648 din 05.09.2023 al Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei orașului Sinaia, prin care se propune  modificarea taxelor aferente de participare în cadrul Festivalului  Sinaia Forever;

Văzând  avizul  comisiei de specialitate a Consiliului Local  Sinaia;  

În conformitate cu prevederile legale:

– OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, art.6, art.8 şi art.9;

– HCL nr.106 din 2016 – pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.145/10.11.2015, privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în orașul Sinaia;

– HCL nr.157 din 28.08.2019 –  privind stabilirea zonelor de comercializare și valoarea taxelor de ocupare domeniul puplic în cadrul Festivalului Sinaia Forever;

– Hotărârile Consiliului Local cu privire la aprobarea listei evenimentelor anuale organizate de Primăria Sinaia;

În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. c), art.139 alin.(3), lit. c) și art, 196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se modifică art. 2 din HCL 157 din 28.08.2019 care va avea următorul cuprins:

Se stabilesc urmatoarele taxe de ocupare a domeniului public:

  1. pentru amenajarea de terase estivale – 15 euro/ mp/ zi
  2. pentru amplasarea de food – truck -uri, rulote – 35 euro/mp/zi
  3.  pentru comercializarea de produse nealimentare traditionale, artizanat, hand- made

                 – de către producători, mesteri populari si artisti plastici:

                          – 7 euro/ mp/ zi (pentru ateliere demonstrative)

                          – 12 euro/ mp/ zi (fără ateliere demonstrative)

                  – de către agenți economici care revând produsele

                          –  25 euro/mp/zi

  1.   pentru comercializarea de produse alimentare tradiționale, dulciuri, bio

                – de către producători – 16 euro/mp/zi

                – de către comercianți – 25 euro/mp/zi

  1.  pentru comercializare de flori si plante –  3 euro/ mp/ zi
  2. pentru activitatea de prestări servicii (activități de agrement și divertisment, portretristică, etc.) – 16 euro/ mp/ zi

Pentru toate activitățile, la obținerea unui stand comercial vor avea prioritate producătorii   

Art. 2.  Restul articolelor din HCL 157/2019 rămân neschimbate.

Vezi hotărârea în format pdf AICI         

Last modified: septembrie 8, 2023

Comments are closed.