Administrație Publică

Minuta ședințelor extraordinare de îndată ale Consiliului Local al orașului Sinaia din 4 și 5 septembrie 2023 încheiată în data de 07.09.2023

septembrie 8, 2023

Luni, 04 septembrie și marți 05 septembrie 2023, au avut loc ședințele extraordinare de îndată ale Consiliului local al orașului Sinaia care s-au desfășurat în format electronic pin intermediul platformei zoom.

Ședințele au fost conduse în calitate de președinte, de către dl. cons. Remus David.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi,  s-au  adoptat următoarele hotărâri:

– Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sinaia nr. 131/04.09.2023 privind  predarea –primirea  patrimoniului, a activelor fixe și circulante precum și a pasivelor și a disponibilităților înregistrate la data de 31.08.2023 între Colegiul ”Mihail Cantacuzino”, în calitate de Predator și Școala Gimnazială ”George Enescu” – Orașul Sinaia cu toate structurile subordonate,  în calitate de Primitor, adoptată cu 11  voturi ”pentru”.

– Hotărârea nr.132/05.09.2023 privind aprobarea solicitării asigurării a patru microbuze prin Proiectul ’’ Școli  Accesibile cu hibrid – ȘAH ’’ finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat, adoptată cu 15 voturi ”pentru”.

– Hotărârea nr. 133 privind aprobarea asocierii între Orașul Sinaia, Societatea Română de Cardiologie și Fundația Română a Inimii pentru realizarea evenimentului Congresul Național de Cardiologie, adoptată cu 15 voturi ”pentru”.

– Hotărârea nr.134 privind aprobarea achiziționării se servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, dosar nr. 1540/310/2023, adoptată cu 8 voturi ”pentru” și 7 ”abțineri”.

– Hotărârea nr 135  pentru modificarea HCL 157 din 28.08.2019 privind stabilirea zonelor de comercializare și valoarea taxelor de ocupare domeniul public în cadrul  Festivalului Sinaia Forever, adoptată cu 9 voturi ”pentru” și 6 ”abțineri.”

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: septembrie 8, 2023

Comments are closed.