Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al Orașului Sinaia marți 26.09.2023 ora 16:00

septembrie 26, 2023

Marți, 26.09.2023 ora 16,00  va avea loc ședința extraordinară de îndată   a Consiliului Local al Orașului Sinaia, care se va  desfășura în format electronic, prin intermediul platformei Zoom, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului evenimentului ’’Festivalul Sinaia Forever” – 2023, Ediția XXVIII
 • Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din HCL. nr. 131/04.09.2023, predarea – primirea patrimoniului, a activelor fixe și circulante, precum și a pasivelor și a disponibilităților înregistrate la data de 31.08.2023 între Colegiul ,,Mihail Cantacuzino “, în calitate de Predator și Școala Gimnazială ,,George Enescu” – Orașul Sinaia cu toate structurile subordonate, în calitate de Primitor
 • Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
 • Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2023
 • Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia
 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia, pentru imobilul (construcție C1 cu regim de înălțime D+P+E+M, în suprafață construită la sol de 279,99 mp si teren in suprafață de 926 mp din acte, 928 mp măsurată) monument istoric situat in Sinaia, bd.Carol I nr.43, nr.cad.23709-C1 și 23709, jud. Prahova, înscris în lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea ,,Casa George Ionescu”, cod PH-II-m-B-16662
 • Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia
 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru Imobilul monument istoric(apartament in suprafață de 84,6 mp, din construcția C1), situat în Sinaia, bd.Carol I nr. 38, jud. Prahova, regim de înălțime P+1, nr.cad.20392-C1-U7, împreună cu suprafețele indivize, înscris în lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșanu”, cod PH-II-m-B-16659
 • Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: septembrie 26, 2023

Comments are closed.